+47 91691357

post@msk-as.no

Tjenester

Med så mange forskjellige typer av ildsteder som det er i dag, f.eks. gass, olje, ved, pellets og åpne gruepeiser, stilles det også høyst ulike krav til piper. Pipa er dessuten det produktet som er belagt med de strengeste kravene i lovverket. En pipe må klare store temperaturbelastninger samt store fysiske og kjemiske belastninger.

For at husets ovner og peiser skal kunne fungere tilfredsstillende, har myndighetene satt krav til at ildsted og pipe skal passe sammen. Plan- og bygningsloven skiller ikke ildsted, røykkanal og øvrige elementer fra hverandre. Det er fordi alle de ulike komponentene må være tilpasset hverandre og skal behandles som en enhet – som fyringsanlegget. Huseiere som allerede har en pipe, må derfor ta hensyn til dette når man ønsker et nytt ildsted i huset. Det er slett ikke sikkert at ildstedet som er ønsket, passer til den eksisterende pipa.

Stålpipe passer alt og alle
Stålpipe passer alle ildsteder, alle typer brensel, badstuer, hytter og hus. Den passer like bra i nye som i gamle bygg. Du kan montere flere ildsteder på en stålpipe, og den er enkel å ettermontere i eksisterende bygning. Pipesystemet kan vinkles og sideforskyves slik at ovnen kan stå nøyaktig der du vil. Vi har markedets største og mest fleksible sortiment. Skulle du behøve noe vi ikke har – ja da får vi laget det.

Mange kjøpere av nye boliger kommer til et hus med ferdig oppsatt pipe. Heller ikke de kan fritt velge ildsted, men må ta hensyn til pipa som allerede står der. Det ideelle er derfor i mange tilfeller å først velge ildsted, deretter pipe.

Nettopp fordi en pipe ikke bare er en pipe, har Leca et omfattende pipesortiment, med røykkanaler fra 10×10 cm helt opp til 40×40 cm. Disse dekker alt fra små røykkanaler beregnet for gassfyring til store pipeløp for store fyringsanlegg og store åpne gruepeiser.

Leca har et stort antall skorsteiner beregnet for forskjellige typer ildsteder. Når man skal utføre en tverrsnittsberegning for riktig røykrør, er det en lang rekke faktorer som er med på å bestemme dimensjonen. Ta kontakt, så hjelper vi deg med dette.

 

[qcf]