+47 91691357

post@msk-as.no

Rehabilitering av Skorstein

Brannforebyggende tiltak av ildsteder og skorsteiner er viktig å ivareta for å trygge din bolig mot brann. Det er en god investering i brannsikkerhet og en oppgradering av huset. Er du i tvil om tilstanden til ditt ildsted/skorstein kan du ta kontakt for en gratis befaring.

Vi kan komme med råd og løsninger til ditt behov enten det er ønske om rehabilitering av skorstein/ildsted eller utskifting/nyinstallering. Du vil få bedre fyringsøkonomi, unngå fukt- og kondensproblemer og reduserer faren for pipebrann med spredning til bygning.

De vanligste grunnene til å rehabilitere er:

  • Forvitring og elde
  • For stort tverrsnitt etter utskifte av gammel ovn
  • Dårlig isolasjon
  • Feil fyring med ved
  • Vedovner er byttet ut med oljekaminer
  • Dårlig trekk
  • Utette piper
  • Lavtemperaturkjeler er montert.

Leca Skorsteinsrehabilitering – Norges største rehabiliteringsprogram for piper

Forskjellige piper og tilknyttede ildsteder krever ulik form for rehabilitering. Utgangspunktet er at pipa får nytt innvendig røykrør av keramikk eller stål. Den videre prosessen er avhengig av hva slags ildsted som er montert til pipa. Slikt arbeid må utføres av spesialister. Foringsrørene som brukes til rehabilitering er i keramikk eller stål og finnes i mange størrelser.