+47 91691357

post@msk-as.no

Piper og Skorsteiner

Med så mange forskjellige typer av ildsteder som det er i dag, f.eks. gass, olje, ved, pellets og åpne gruepeiser, stilles det også høyst ulike krav til piper. Pipa er dessuten det produktet som er belagt med de strengeste kravene i lovverket. En pipe må klare store temperaturbelastninger samt store fysiske og kjemiske belastninger.

For at husets ovner og peiser skal kunne fungere tilfredsstillende, har myndighetene satt krav til at ildsted og pipe skal passe sammen. Plan- og bygningsloven skiller ikke ildsted, røykkanal og øvrige elementer fra hverandre. Det er fordi alle de ulike komponentene må være tilpasset hverandre og skal behandles som en enhet – som fyringsanlegget. Huseiere som allerede har en pipe, må derfor ta hensyn til dette når man ønsker et nytt ildsted i huset. Det er slett ikke sikkert at ildstedet som er ønsket, passer til den eksisterende pipa.