+47 91691357

post@msk-as.no

Montering, service og kontroll

Skorsteinens oppgave er å fjerne røykgassen slik at ny luft blir tilført ildstedet. Den skal være tett, og den skal kunne håndtere den fuktigheten som røykgassen noen ganger kan inneholde. Noen ganger oppfyller ikke skorsteinen de gjeldende krav, og det kan være behov for en rehabilitering.

Noen gode grunner for å gjennomføre dette, kan være:

  • Forfallen skorstein – kondens, fuktskader, sprekker, fuger tæres bort.
  • Pipebrann – feil fyring, dårlig ved, kulde/ytre påvirkninger, tjære/bek.
  • Feil avstand til treverk øker brannfaren – spesielt et problem mot teglsteinspiper.
  • Tverrsnittet er for stort etter at gamle ovner byttes ut med nye.
  • Vedovner er byttet ut med oljekaminer.
  • Lavtemperaturkjeler er montert.

Vi restaurerer og monterer ildsted og piper og skorsteiner. Er du i tvil om tilstanden til ditt ildsted eller skorstein, kan du ta kontakt for en gratis befaring. Her kan vi komme med råd og løsninger til ditt behov enten det er ønske om rehabilitering av skorstein, ildsted eller utskifting/nyinstallering. Brannforebyggende tiltak kan redde liv.
Montering

Vi utfører installasjon av både oljefyrte og vedfyrte ildsteder. For å sikre en forskriftsmessig montering av ditt ildsted, anbefaler vi å benytte egne monteringsfirma for denne typen installasjoner. Når et nytt ildsted monteres skal hele fyringsanlegget, dvs. pipe, røykkanal og eventuelle andre ildsteder på skorsteinen, kontrolleres. Huseier skal ha dokumentasjon på arbeidet, og det er lovpålagt endringsmelding som skal til lokale myndigheter.
Service

Alle typer ildsteder/fyringsanlegg trenger jevnlig ettersyn og vedlikehold. Både parafin, oljebrennere, gasspeiser, pelletkaminer og vedovner. Dette for å få optimal utnyttelse av brenselet, slik at man sparer både miljøet og lommeboken og unngår ubehageligheter.

I samarbeid med våre samarbeidspartnere og leverandører, utfører vi også service på de fleste anlegg innenfor industrien. Husk å være ute i god tid før fyringsesongen tar til!
Kontroll

Har du montert ildsted selv, eller kjøpt bolig hvor ildstedet ikke er innrapportert til lokale myndigheter, kan du ta kontakt så tar vi kontroll og utfylling av nødvendige skjemaer og sender dette inn for deg. Dette er særdeles viktig for å utelukke feil og mangler ved installasjon, og i forhold til dine forsikringer på boligen. Også når det gjelder eldre ildsteder er det viktig å få en tilstandskontroll og råd. Her kan vi anbefale kjøp av nytt ildsted, eller gi prisoverslag på utbedring av eksisterende så langt det lar seg gjøre.

Er du usikker på ditt ildsted, kan du ta kontakt – vi er behjelpelige med råd og veiledning.